Monday, January 5, 2009

Thank you Piggy...

יקרים, אני מצטער

למה זה קורה לי כל הזמן ..
למה אני לא יכול לבטא את הבעיה לאחרים ...
למה אני תמיד צריך לשמור אותם לעצמי ...
האם זה כי אני חוששת שהם יהיו מודאג ...
האם זה בגלל שאני לא רוצה לעשות להם צרות ...
אני בחזרה הישן מעמיד פנים ...
תמשיך להעמיד פנים שהכל בסדר ..
אני לא עושה את זה בכוונה ..
אנא סלח לי ..
אני אוהבת אותך כל כך הרבה ..
ו לעולם לא מנסה לגרום לך מודאג ..
אבל תודה המשיכו לתמוך בי ...
ואוהבים אותי ..
חיבוק נשיקות ו ...

written in Hebrew, specially to my Piggy .. XD

No comments: